.
-

Privacyverklaring

 

Jongerencentrum Crossroads zet zich in om activiteiten te organiseren voor jong en oud. Dit doen we samen met onze vrijwilligers, maar ook door het aanbieden van een aantal services. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. We doen dit natuurlijk niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om je privacy, en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Hieronder vind je onze privacy principes en wat je in ieder geval moet weten wat we met je gegevens doen.

1 WAT VERSTAAN WIJ ONDER PERSOONSGEGEVENS?
Wij maken onderscheid tussen directe- en indirecte persoonsgegevens. Onder de directe persoonsgegevens verstaan wij voor- dan wel achternaam, adres, geboortedatum, e-mail adres en bankrekeningnummer. Onder indirecte persoonsgegevens verstaan wij een IP-adres of gegevens over surfgedrag, internetbrowser of apparaat type.
Bijzondere persoonsgegevens zoals ras, godsdienst, politieke voorkeur en dergelijke zaken worden door Crossroads niet verwerkt tenzij hier een wettelijke grond voor is, of wanneer de persoon in kwestie hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.

2 OP WELKE “RECHTSGRONDEN” VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij verwerken alleen gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om jouw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als jij, of je kind zich bezeert bij ons en we jouw gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel).

3 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Crossroads neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crossroads) tussen zit.

4 HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS?
Crossroads bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn staat beschreven onder de verschillende kopjes waar wij onze gegevens vandaan halen.

5 MET WELKE EXTERNE PARTIJEN DELEN WE JE GEGEVENS?
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan externe partijen. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.
Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden niet gedeeld met de externe partijen. Lees hier meer over in het kopje over een bezoek aan onze website. Wel kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

6 WAAR WORDEN JE GEGEVENS OPGESLAGEN?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de partij waarbij wij onze nieuwsbrieven maken.

7 WAAR KOMEN ONZE GEGEVENS VANDAAN?

7.1 GEBRUIK MAKEN VAN ONS WI-FI NETWERK
Tijdens een bezoek aan Crossroads kan je gratis gebruik maken van ons Wi-Fi netwerk. Zodra je bent ingelogd op ons Wi-Fi netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt Crossroads alleen om eventueel misbruik te voorkomen.
Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons Wi-Fi netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk blokkeren.

7.2 BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jccrossroads.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

7.2.1 Cookies
Crossroads maakt op www.jccrossroads.nl gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.
We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.
De cookies blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op het apparaat bewaard.
Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7.2.2 reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort.
Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

7.3 AANMELDEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Als je op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws, kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. We registreren dan je naam en e-mail adres om je verzoek uit te voeren.
Om de nieuwsbrief aan te laten sluiten op jouw interesses, stellen we je nog een paar vragen om je beter te leren kennen. Dit zodat we geen informatie sturen die voor jou niet relevant is.
Dit profiel bewaren we totdat je je weer afmeld voor onze nieuwsbrief.
Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt zit een mogelijkheid om je af te melden.

7.4 AANKOOP VAN CONSUMPTIEMUNTEN
De kans is groot dat je tijdens een bezoek aan Crossroads consumptiemunten koopt en deze met een pinbetaling afrekent. Zodra je deze afrekent, worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Wij zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.

7.5 SOCIAL MEDIA

Crossroads maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws, aankomende evenementen en soms een kijkje achter de schermen te geven. Je kan ons volgen op Facebook.
Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Crossroads verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.
Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en dus je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren. Als het gesprek is afgerond zullen we het gesprek verwijderen, mits het noodzakelijk is dit te bewaren voor opvolging op een later tijdstip.

7.6 LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op www.jccrossroads.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra je op de website van een van onze partners bent, is het privacy beleid van die partner van toepassing.

8 JE GEGEVENS WIJZIGEN OF WISSEN
Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.
Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat echt nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven.
Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven.
In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jccrossroads.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Crossroads wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9 WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS?
Jongerencentrum Crossroads, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Stichting Crossroads, gevestigd aan de Dreefseweg 80, 5172 EA in Kaatsheuvel, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Crossroads neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jccrossroads.nl.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.